Za posledních 10 let přibyl do oboru autoopravárenství termín automobilová
diagnostika. Co to vlastně znamená?
Automobilová diagnostika je cílený postup, který vede k odhalení závady na voze nebo k
nastavení či změnám konfigurací jednotlivých zařízení.
Abychom mohli provádět diagnostiku, musíme se nejprve obeznámit s předmětem
diagnostiky, s automobilem. Protože se budeme zaměřovat na elektroniku, bude potřeba
znát jednotlivé elektronické komponenty. Jejich funkci, přesnost.
Automobilovou diagnostiku dělíme na:
komunikaci s řídícími jednotkami
měření průběhu napětí jednotlivých senzorů nebo akčních členů
O tom, která z diagnostik je důležitější, se vedou rozsáhlé diskuse, nicméně bez
komunikace s řídícími jednotkami se v servisu určitě neobejdete. Zkuste vymazat paměť
závad nebo nastavit servisní intervaly osciloskopem. Měřením průběhů napětí se spíše
ujišťujeme o tom, zda je daný senzor skutečně vadný a není problém ve vedení či jinde ve
voze.
Světoví výrobci automobilů mají vlastní diagnostické přístroje pro komunikaci s řídícími
jednotkami vozů, které vyrábějí, a tyto také přikazují používat svým autorizovaným servisům.
V případě značky škoda se dříve jednalo o přístroj VAG 1552, dnes je to zejména nový přístroj
VAS 5051 nebo 5052. Fiat používá přístroj Examiner, Peugeot přístroj Diag, Renault přístroj
Clip, Mercedes přístroj StarDiagnose, BMW přístroj Modic atd.
Tyto přístroje však bývají velmi drahé a pro neautorizovaný servis většinou nedostupné.
Pro potřeby neautorizovaných, malých nebo i začínajících servisů, které také potřebují
diagnostiku provádět, přinášíme na trh počítačové programy fungující stejně jako zmíněné
Co je to diagnostika motorových vozidel:
diagnostické přístroje používané autorizovanými servisy. Jejich cena je však výrazně
přijatelnější a jsou všeobecně dostupné.
Výhody našich počítačových systémů:
naprostou výhodou je jeden společný hardware (počítač), do kterého lze kupovat
programy dle vlastních potřeb a možností
další výhodou jsou výborné grafické a paměťové vlastnosti počítače, což uživatel
zvláště ocení při sledování grafů a při ukládání dat např. ze zkušební jízdy
v neposlední řadě je nutno vyzdvihnout výhodu jednoduché aktualizace programů
(zakoupený systém „nezestárne“ jako je tomu např. u VAG 1552, který je dnes už jen
„lepší kalkulačkou“)
Pro úplnost informací je ještě potřeba doplnit, že existují tzv. čtečky, což jsou
jednoúčelová zařízení pouze pro čtení a mazání závad. Čtečky většinou neposkytují všechny
funkce diagnostiky, mívají maximálně 4-řádkový displej (neexistuje možnost grafického
sledování, nebo sledování z dálky např. od motoru), neumožňují ukládání hodnot např. ze
zkušební jízdy, mají velmi nepohodlné ovládání a orientace v systému je prakticky nemožná.
Právě z těchto důvodů jsme se rozhodli vyvíjet, nabízet a prodávat programy pro
diagnostiku, které překonávají výše zmíněné nedostatky diagnostických přístrojů.
Vzhledem k tomu, že jsou diagnostiky jednotlivých značek automobilů naprosto odlišné,
není možné pracovat s jedním softwarovým programem na všech automobilech všech
značek. Každá tovární značka potřebuje vlastní diagnostický software.
Od roku 2000 sice existuje jednotná norma pro diagnostiku motorů značená OBD II.
Umožňuje funkce čtení závad, mazání závad, čtení měřených hodnot, testování komponent a
lambda sondy.